Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

K.J. - sloučení exekucí

Vloženo: 18.04.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

jakým způsobem mohu a kde mohu požádat o sloučení exekucí a co proto musím udělat děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud se jedná o exekuční řízení, která jsou vedena u více exekutorů (ale jde o stejného věřitele) nebo naopak u jednoho exekutora jsou proti Vám vedeny exekuční řízení různých věřitelů, můžete podat na příslušný soud (jedná se o Okresní soud, v jehož obvodu máte bydliště) návrh na spojení exekučních řízení ke společnému řízení.
 
Podmínkou sloučení je, že oprávněným je osoba, která byla věřitelem v době vzniku vymáhaného dluhu nebo její právní nástupce a řízení již nebyla spojena automaticky ze zákona;  a dále že předmětem jednotlivých řízení je vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího 10.000 Kč.
 
Zákon dále stanoví, že v zájmu hospodárnosti soud exekuce nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.  Soud také určí, který exekutor spojené řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů.
 
Pro podání návrhu na sloučení exekucí nestanoví zákon žádnou lhůtu.
 
Další informace můžete nalézt například v tomto námi dříve zpracovaném dotaze:
http://www.iure.org/14/89/poradna/slouceni-exekuci-1
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis