la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

Vzory podání

Žaloba na zaplacení - vrácení jistoty

Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.

Žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu

Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.

Výpověď z nájmu bytu - nájemce

Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.

 

Vyjádření k žalobě na vyklizení

Vzory podání jsou zpracovány v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.

Modelový vzor Návrh na zrušení rozhodčího nálezu

Modelový vzor Odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu

Ke stažení: 

Modelový vzor Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce

Modelový vzor Plná moc pro zastupování v exekučním řízení

Modelový vzor Vyjádření žalované/ho - úvěr

Modelový vzor Zpětvzetí odvolání

Modelový vzor Žádost o splátkový kalendář

Modelový vzor Návrhu na odklad exekuce

Vyjádření žalované v rozhodčím řízení

Vyjádření žalované k návrhu žalobce
 

Modelový vzor Podnět ČOI

 Podnět České obchodní inspekci 

Ke stažení: 

Modelový vzor Návrh na zastavení exekuce (neplatný exekuční titul, rozhodčí nález)

 Návrh na zastavení exekuce § 55 EŘ a § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ

Modelový vzor Reklamace spotřeby vody

Reklamace vyúčtování služeb  

Modelový vzor Prohlášení o vlastnictví věcí pro případ mobiliární exekuce

Výzva k úpravě dluhu na zdravotním pojištění

Výzva k úpravě předpisu plateb pojistného

Modelový vzor Plná moc (zastupování v exekučním řízení)

Žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu

Modelový vzor návrhu na zastavení exekuce

Modelový vzor odporu proti platebnímu rozkazu

Modelový vzor návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost

Modelový vzor Vyjádření k žalobě

Modelový vzor Návrh manželky povinného na částečné zastavení exekuce

Modelový vzor stížnosti na jednání exekutora k Exekutorské komoře

Trestní oznámení: trestný čin lichvy

Námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Modelový vzor žádosti o splátkový kalendář

Modelový vzor návrhu na nařízení exekuce

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis