Pojem politického práva pokojně se shromažďovat a jeho možná omezení

Studie Ústavu práva a právní vědy poskytnutá ke zveřejnění na stránkách Iuridicum Remedium.
Kontakt na autory:
ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
www.ustavprava.cz
BOROVANSKÉHO 2220/11 • 155 00 PRAHA 5
TELEFON 420 604 169 198 • EMAIL ustavpravaatvolny [dot] cz

Ke stažení: 

Partneři

 

Geometry Global European Digital Rights
http://www.dox.cz/cs/

 

 

 
Yeseter 
Jobs.cz
Cannafest.com Forenzní DNA servis 

Pro bono aliance