Lidská práva a veřejná správa

Aktivity v tomto programu reagují na aktuální ohrožení občanských svobod ze strany státu. Zapojujeme se především do aktivit v rámci koalic v neziskovém sektoru s cílem prosadit společné důležité otázky veřejného zájmu. Věnujeme se různým lidským právům a watchdogové činnosti podle aktuálních počinů veřejné správy a potřeby hájit tu kterou oblast základních práv kterou považujeme za důležitou. Jde buď o ad hoc aktivity nebo projekty zacílené na aktuálně ohrožené základní právo.

Jedním z projektů realizovaných v posledních letech byl například projekt “Právo na pokojené shromažďování jako test demokracie” podpořeného Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva - viz www.shromazdovacipravo.cz
 
 
V současné době v rámci tohoto programu realizujeme projekt:

 
 

Partneři

 

Geometry Global European Digital Rights
http://www.dox.cz/cs/

 

 

 
Yeseter 
Jobs.cz
Cannafest.com Forenzní DNA servis 

Pro bono aliance