Poslání a cíle

Iuridicum Remedium, o. s. (dále jen IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu “watchdog” (“hlídací pes”) i “advocacy”. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy.


Aktuální případy ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe ve třech programech organizace:

  1. Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení
  2. Lidská práva a technologie
  3. Lidská práva a veřejná správa


Naším posláním je aktivně přispívat, spolu s dalšími organizacemi a občany, k dodržování lidských práv a k udržování a rozvoji jejich právního zakotvení. Usilujeme o to pomáhat lidem, jejichž práva jsou porušována, a mít hlas ve společenské diskusi o spravedlnosti a lidských právech.

Cíle naší organizace jsou:

  • Napomáhat rovnému přístupu ke spravedlnosti poskytováním bezplatné právní pomoci osobám, které jsou sociálně znevýhodněné a dochází k porušování jejich práv.
  • Sledováním a odhalováním porušování základních práv, zejména práva na soukromí, spoluvytvářet tlak na odpovědnost orgánů veřejné správy i komerčního sektoru.
  • Šířit informace a povědomí o aktuálních problémech a možnostech jejich řešení ve výše uvedeném vůči veřejnosti odborné (zejména právnické a legislativní) i nejširší občanské společnosti.


Překlad názvu naší organizace znamená “právní lék” a jako sdružení, jehož zakládajícími členy jsou právníci, považujeme za účinné řešení řady současných problémů především právními prostředky.

V nejobecnější rovině považujeme za příčinu problémů rostoucí sílu a vliv nikým nevolených institucí na úroveň života celé populace. Standardy lidských práv, včetně sociálních, jsou ohrožovány jednak jejich plošným odstraňováním (spojeným s posilováním represivních složek) a jednak neschopností státu garantovat ochranu lidských práv v jednotlivých případech (rezignace na kontrolní a vymáhací pravomoci).

Prosazujeme a podporujeme proto:

  • odpovědnost státu, korporací a nadnárodních institucí za respektování lidských práv,
  • autentickou aktivitu občanů při prosazování svých práv, co nejširší spoluúčast lidí na rozhodování ve veřejném prostoru.

 

 

Partneři

 

Pro bono aliance    European Digital Rights        

                              

      

                              

    

           

Yeseter      Kohovolit.eu

Plackomat.cz                 RITA logo  Radio Applaus

Pro bono aliance