Exekutoři šíří nepravdivé informace o poslední novele zákonů o exekucích

Mezi právnickou veřejností jsou šířeny nepravdivé informace o tom, že poslední novela zákonů o exekucích přiznává soukromým exekutorům monopol na výkon rozhodnutí. Jedná se o otázku tzv. dvojkolejnosti výkonu rozhodnutí, kdy věřitel si může vybrat, zda o vymáhání své pohledávky požádá soud (tento způsob je pro věřitele i pro dlužníka levnější) anebo soukromého exekutora. “Vláda Petra Nečase původně plánovala, že zruší možnost soudního výkonu rozhodnutí, že výkon rozhodnutí v soukromoprávních vztazích bude až na výjimky plně privatizován a soukromí exekutoři získají monopol a řadu nových zakázek. Kvůli protestům veřejnosti nicméně vládní koalice od svého záměru z větší části ustoupila a zavedla poměrně komplikovaný systém, který nicméně soukromým exekutorům v žádném ohledu nedává výlučnou kompetenci, naopak jim v některých případech bere oprávnění provádět výkon rozhodnutí, např. odebírání nezletilých dětí, některé případy vyklízení nemovitosti aj.,“ uvádí Mgr. Pavel Čižinský z organizace Iuridicum Remedium, která se působením soukromých exekutorů již řadu let zabývá.
 

Přesto nyní někteří exekutoři veřejně prohlašují, že od Nového roku ztrácejí věřitelé možnost volby. Např. exekutor JUDr. Ivo Luhan rozeslal koncem roku advokátům reklamní dopis, ve kterém nepravdivě tvrdí, že všechny výkony rozhodnutí přecházejí na soukromé exekutory. Zavádějící formulaci o „zrušení dvojkolejnosti“ použila ve svém článku do časopisu Bulletin advokacie (č. 12/2012, str. 28) i exekutorská koncipientka, Mgr. Lenka Doležalová. Je třeba doplnit, že tento mylný údaj uvádí i řada dalších právníků-neexekutorů.
 
Tvrzením, že soukromí exekutoři budou mít monopol, dochází k matení veřejnosti a exekutoři tím vlastně získávají neoprávněnou výhodu ve své konkurenci vůči soudům“, říká Mgr. Pavel Čižinský. „Soukromí exekutoři by získání monopolu a dalších lukrativních zakázek samozřejmě uvítali, ostatně již leta prohlašují, že soudy jsou při vymáhání dluhů neefektivní, například na stránkách exekutorské komory 12.11.2012. Čísla však toto tvrzení exekutorů nepotvrzují, spíše naopak“, dodává Čižinský.
 
Dohled nad exekutory by měla provádět Exekutorská komora, která se v této věci omezila na krátký informativní článek na svých webových stránkách . „Domnívám se, že Exekutorská komora by měla dbát, aby exekutoři nešířili chybné informace. Pokud se v médiích objeví fáma, která je vůči exekutorům kritická, bývá reakce komory jasná a hlasitá“, říká Čižinský.
 
 
Kontakt:
Mgr. Pavel Čižinský
Iuridicum Remedium, o.s.
Tel.: 776882774, cizinskyatiure [dot] org