Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Darování krve a pružná pracovní doba

Vloženo: 08.09.2020
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Doprovod rodinného příslušníka k lékaři při pružné pracovní době
Vloženo: 20.07.2018

Dobrý den,

chtěla bych v závislosti na výše uvedeném dotazu se zeptat jak je to v případě že jsem dárce krve, mám směnu rozvrženou tak jak paní v dotazu... mám nárok na volno v délce průměrné pracovní doby 7,5h, nebo je v pořádku, že mi zaměstnavatel poskytne 5h - pevné pracovní doby a tudíž darování krve se pro mě stává "nevýhodným" neboť se dostanu do 2,5 h mínusu který musím v dalších dnech naddělat.

Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

na Váš případ se vztahuje ust. § 203 odst. 2 písm. d) zákoníku práce.

Dle uvedeného ustanovení k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby.

Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Zákoník práce nestanoví zaměstnanci povinnost tuto dobu, kdy nebyl přítomen v práci z výše uvedeného důvodu, napracovat.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights