Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Doba trvání exekucí

Vloženo: 27.04.2022
Text otázky: 

Dobrý den, od 2012 je mi strhávána částka na exekuce. Nejdříve z invalidního, nyní ze starobního důchodu. Existuje zákonná doba, která může tento proces ukončit. Bude exekuce trvat neomezeně dlouho - do splacení nebo do smrti.... Děkuji za odpověď. Řeháková
Odpověď: Dobrý den, neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci. Exekuce může trvat až do vymožení celé částky dluhu. Dle novely exekučního řádu jsou však již letos zastavované tzv. marné exekuce, které jsou vymáhané déle než 3 roky a u nichž původní dluh nepřesáhl částku 1.500, -Kč. Tyto exekuce mohou být věřitelem prodloužené o další tři roky, pokud složí zálohu na náklady exekuce ve výši 500, -Kč. Dále budou zastavené bezvýsledně vymáhané exekuce, u nichž původní jistina činila více než 1.500, -Kč. Za bezvýslednou se bude považovat exekuce, v rámci které se za dobu 6 let nepodaří vymoci ani částku, která by postačovala k pokrytí nákladů exekuce a zároveň zde není postižen nemovitý majetek povinného. I v tomto případě pak bude možné exekuci prodloužit ještě dvakrát, vždy o další tři roky. Podmínkou prodloužení exekuce je, že věřitel složí zálohu ve výši 500, -Kč. Celková délka bezvýsledné exekuce tak bude 12 let od jejího zahájení. K zastavení bezvýsledných exekucí bude docházet od roku 2023. Mgr. Erika Turzová Baloghová