Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Doba trvání exekucí

Vloženo: 27.04.2022
Text otázky: 

Dobrý den, od 2012 je mi strhávána částka na exekuce. Nejdříve z invalidního, nyní ze starobního důchodu. Existuje zákonná doba, která může tento proces ukončit. Bude exekuce trvat neomezeně dlouho - do splacení nebo do smrti.... Děkuji za odpověď. Řeháková
Odpověď: Dobrý den, neznáme podrobnosti případu, proto podáváme obecnou informaci. Exekuce může trvat až do vymožení celé částky dluhu. Dle novely exekučního řádu jsou však již letos zastavované tzv. marné exekuce, které jsou vymáhané déle než 3 roky a u nichž původní dluh nepřesáhl částku 1.500, -Kč. Tyto exekuce mohou být věřitelem prodloužené o další tři roky, pokud složí zálohu na náklady exekuce ve výši 500, -Kč. Dále budou zastavené bezvýsledně vymáhané exekuce, u nichž původní jistina činila více než 1.500, -Kč. Za bezvýslednou se bude považovat exekuce, v rámci které se za dobu 6 let nepodaří vymoci ani částku, která by postačovala k pokrytí nákladů exekuce a zároveň zde není postižen nemovitý majetek povinného. I v tomto případě pak bude možné exekuci prodloužit ještě dvakrát, vždy o další tři roky. Podmínkou prodloužení exekuce je, že věřitel složí zálohu ve výši 500, -Kč. Celková délka bezvýsledné exekuce tak bude 12 let od jejího zahájení. K zastavení bezvýsledných exekucí bude docházet od roku 2023. Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights