Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exek domu pro nepoměrně malou částku

Vloženo: 14.10.2021
Kategorie: 
Exekuce nemovitosti kvůli malé částce
Text otázky: 

Dobrý den, prosím jak postupovat: Exekutor mi nařídil dražbu RD pro zaplacení dluhu, který je xkrát menší a dost v nepoměru k ceně RD. Mám ex. více a chci dluhy splatit, ale přijde mi, že rychlým vydražením chce exek. uspokojit jen svůj případ a s ostatními budu mít problém, jelikož příjmy nemám, nějakou dobu jsem byl omezen soudem k nakládání s pěnězi a právním úkonům, měl jsem i přiděleného opatrovníka. A dům jsem chtěl už dřív prodat, ale kvůli ex. se to nedařilo
A tak chci RD kde stejně nebydlím prodat přes známého z RK a splatit všechny dluhy a ještě aby něco zbylo pro mne. Čas je krátký a tak je možno exeukci pozdržet, zastavit třeba předběžným opatřením na exekutora ??
Díky

Dražba je nařízena již na 2.11. !!!

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekuce může probíhat ouze působy stanovnými zákonem. Exekutor může dle ust. § 59 odst. 1 exekučního řádu provést exekuci

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
b) přikázáním pohledávky,
c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,
d) postižením závodu,
e) správou nemovité věci,
f) pozastavením řidičského oprávnění.

Ve smyslu ust. § 46 exekučního řádu exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně a dbá při tom ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.
Exekutor by měl zvolit takový způsob vymožení pohledávky, který je přiměřený výši dluhu. Srážky ze mzdy, přikázání pohledávky (tj. blokace účtu u banky) má tedy v případě, že se jedná o nižší dluh přednost před prodejem nemovitosti, zvláště v případě, kdy hodnota nemovitosti několikanásobně převyšuje hodnotu vymáhaného dluhu.
Z tohoto pravidla však platí výjimka, a to zejména v případě, kdy dlužník nemá žádný jiný majetek, který by bylo možné exekucí postihnout. Například, pokud povinný nemá bankovní účet, případně na tomto účtu nejsou žádné finanční prostředky a povinný nemá žádný příjem, případně má příjem, z něhož již žádnou částku nelze v exekuci zabavit. V takovém případě může exekutor exekuci provést i prodejem nemovité věci, dokonce v krajních případech i prodejem nemovité věci sloužící k bydlení dlužníka.

Pokud chcete rodinný dům prodat, a máte případně na něj již zájemce, můžete požádat exekutora o prodej nemovitosti mimo dražbu.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights