Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce a dědictví

Vloženo: 05.04.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Zemřela mi maminka, jsme 3 dědici nemovitosti. Jeden z bratrů má exekuce. Zjišťuje notář, zda některý z dědiců má exekuci? A zjistí exekutor, že bratr v exekuci se vzdá dědictví v prospěch sestry? V podstatě žádný majetek nenabyde.
Text odpovědi:
Dobrý den, Váš bratr nesmí ve smyslu ust. § 44a odst. 1 exekučního řádu nakládat se svým majetkem, pokud exekutor nerozhodl jinak. Vzdání se dědictví by mohlo být také považováno za jednání zkracující věřitele ve smyslu ust. § 598 odst. 1 občanského zákoníku ve spojení s ust. § 592 občanského zákoníku. Takové právní jednání by bylo relativně neúčinné. Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights