Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekuce na mzdu a požadavek exekutora na splátky současně

Vloženo: 26.10.2021
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den,
můj zaměstnavatel začal strhávat z mé mzdy podle zákona srážky na mé exekuce. Mám jich celkem pět, nevím v jakém pořadí je ta, ke které vznikl můj dotaz.
Nevím, zda zaměstnavatel posílá částky na všechny exekuce a nebo je umořuje postupně tak v jakém přišly časovém rozmezí. Pokud nejsou přednostní.
Ozval se mi exekutor, který se také přihlásil mému zaměstnavateli. Vedl se mnou, podle mne velmi neeticky, rozhovor po telefonu.

Vysmíval se mi, že jsem zaměstnaná na určitém místě. Významně mi četl mou adresu trvalého pobytu a nařídil mi výši splátky 2000 Kč do konce měsíce. Pokud ne, přijede zabavovat můj majetek a řekl mi, že to tím pádem budu mít o 5000 Kč dražší za výjezd a že to jistě nechci.
Výše mé exekuce je necelých 16.000Kč, ale když mi vyplácí zaměstnavatel zbylou částku po exekucích a mám dvě malé děti /4,8 let/ je náročné ještě splácet exekutorům dotatečně.
Má právo toto mi exekutor dělat? Nevím, zda tohoto exekutora neupřednostnuji, když bych mu peníze vložila na účet do 29. října.

Poslal mi i sms zprávu, na který účet a var. symbol mám částku 2000 Kč poslat.

Moc děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

zaměstnavatel bude na jednotlivé exekuce zasílat srážky ze mzdy dle pořadí ve kterém byly exekuce na Vaši mzdu zahájené.
Exekutor v žádném případě nemůže na Vás činit nátlak a požadovat splátky nad rámec prováděných srážek ze mzdy. V případě, že by uvedené požadoval po Vás exekutor v rámci exekuce, která byla zahájena později, než je exekuce pro kterou jsou strhávány srážky ze mzdy, mohlo by být Vaše jednání, kdy byste uhradila jinému věřiteli dluh a v důsledku toho byste nebyla schopna zaplatit zcela nebo části dluh vůči věřiteli, ve prospěch kterého dochází ke strhávání srážek z Vaší mzdy, posouzeno i jako trestní čin poškození věřitele.
Závěrem uvádíme, že na postup exekutora lze případně podat stížnost u Odboru dohledu a kárné agendy Ministerstva spravedlnosti.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights