Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce na účet důchodce.

Vloženo: 26.10.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den
Mám několik exekucí, jsem v důchodu a z něhož jsou prováděny srážky.
Pokud si založím účet obstaví mi jej exekutor?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor může v rámci exekuce postihnout i peněžní prostředky na účtu povinného. Exekutor by ovšem neměl postihnout účet na který jsou poukazovány výhradně příjmy již ponížené o exekuční srážky. Jinak řečeno, pokud by Vám na nově založený účet byly připisovány výlučně částky důchodu, z nichž již byly provedené příslušné srážky, neměl by exekutor tento účet obstavit. Nelze však zaručit, že exekutor toto neučiní. V praxi dochází velmi často k tomu, že i takový účet povinného je exekutorem obstaven. Povinný se pak musí následně domáhat zrušení neoprávněně vydaného exekučního příkazu, což ovšem může být časově náročné.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights