Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

exekuce po rozvodu přestože v SJM je dohoda o převzetí dluhu

Vloženo: 24.01.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

dobrý den od roku 2019 rozvedena. Součástí rozvodu bylo i SJM, jelikož za dobu manželství vznikly jen dluhy ,bylo součástí dohody(aby nás rozvedli) ,že si je e manžel převezme jelikož já pečuji o dítě s těžkým hendikepem a tudíž nemám žádný příjem a ani majetek .Jak nyní postupovat dál ,když exekutor napsal ,že toto ho nezajímá a že bude pohledávku uplatňovat v místě mého pobytu ,kde žiji v podnájmu a nic zde nevlastním. Bojím se ,že pokud sem vtrhne a začne zabavovat věci které mi nepatří , přijdu o střechu nad hlavou .Pečuji o dítě, které vyžaduje 24 hodinový dozor, tudíž nemohu ani do práce a jsem na úřadu hlášena jako pečující osoba. Jediný příjme co mám je: hmotná nouze
Děti pak mají výživné a přídavek na dítě , syn dostává příspěvek na péči ,mobilitu a máme od úřadu schválen i doplatek na bydlení , jelikož jsem bez příjmu , nezvládala bych zaplati ani nájem .Je tedy nějaká možnost ,aby mě a děti z exekucí vyloučili ,či je proti mě a dětem zastavili ?Exmanžel udělal dluhy i dětem ,když si na ně bral telefonní paušály a mobily od telekomunikačních společností .

Text odpovědi: 

Dobrý den,

neznáme podrobnosti případu, tedy podáváme pouze obecnou informaci. Samotné vypořádání SJM nezavazuje věřitele. Jedná se o vypořádání majetkových vztahů mezi bývalými manžely a zakládá toliko nárok jednoho manžela vůči druhému k zaplacení části dluhu, která na něj připadá. Jinak řečeno, věřitel i nadále může požadovat úhradu dluhu po každém z bývalých manželů. Pokud však dluh uhradí manžel, který nepřevzal zbylou část dluhu, vzniká mu vůči druhému manželi, který měl dle rozhodnutí soudu hradit, nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
V případě, že nemáte žádný zabavitelný majetek, je možné exekuci zastavit pro tzv. "nemajetnost", tedy z důvodu, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů (ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu). Tento návrh můžete podat také sama u exekutora.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights