Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Exekutor dal plombu na katastr nemovitostí

Vloženo: 18.11.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
měla bych dotaz. Manžel je v exekuci, a zdědil po svém otci pozemek. Byl u notáře s naším plnoletým synem, a pozemek mu chtěl k 18 tým narozeninám darovat. (Vzdát se ho ve prospěch syna) Notář mu řekl že to nejde. Jednalo se o dodatečné dědictví po několika letech. Řekl mu, že se musí dědictví vzdát, nebo ho přijmout, a ten den poslal vklad na katastr na manžela. Manžel se synem hned jeli na katastr, a do podatelny dali darovací smlouvu. Manžel – synovi. Prý tam bude plomba na manžela, a rovnou pak i na syna. Snad současně.. Tenhle týden se pozemek přepsal na manžela a téhož dne tam dali plombu dva exekutoři. Chci se zeptat, jestli platí plomba která byla na syna dřív, a exekutoři s tím nic neudělají, nebo jestli exekutor má přednost, a syn nebude zapsaný v katastru. Mockrát děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

neznáme konkrétní podrobnosti případu, proto můžeme podat pouze obecnou informaci.

Vlastnictví k nemovité věci se nabývá teprve zápisem do katastru nemovitostí. Jinak řečeno, dokud Váš syn není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, vlastníkem není, a to i přesto, že již byla uzavřena darovací smlouva. Pokud tedy byl návrh exekutorů na katastr doručen ještě předtím, než došlo k převodu vlastnického práva na Vašeho syna, bylo možné plombu na katastru zřídit. V takovém případě je rovněž pravděpodobné, že nebude převod vlastnického práva k nemovitosti na Vašeho syna úspěšně dokončen. I v případě, že by katastr nemovitostí návrhu na převod vlastnictví vyhověl, bude tento převod napadnutelný.
Pokud byl Váš manžel v exekuci již před tím, než nabyl do svého vlastnictví předmětný pozemek, uplatní se ust. § 44a exekučního řádu, dle kterého nesmí povinný se svým majetkem nakládat. Takové právní jednání je ze zákona neplatné.
V případě, že Váš manžel převedl pozemek na syna ještě předtím, než byla proti němu zahájena exekuce a tedy předtím, než se na něj začalo vztahovat ust. § 44a exekučního řádu, bylo by možné darování rozporovat dle ust. § 589 a následující občanského zákoníku. Pokud by věřitel se svojí žalobou uspěl, byla by darovací smlouva vůči němu neúčinná a mohl by svoji pohledávku vůči Vašemu manželovi uspokojit i z předmětného pozemku.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights