Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Nabytí právní moci ukončení exekuce

Vloženo: 17.06.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, příteli byla zastavena 17.5.2022 exekuce na běžné výživné. Od té doby není možné se exekutorovi dovolat. Prosím o info, kdy nabývá takovéto usnesení právní moci? Neví, kdy má již hradit výživné sám. Z výplaty za květen (11.6.) mu bylo výživné strženo. Moc děkuji za odpověď
Text odpovědi:
Dobrý den,
usnesení o zastavení exekuce nabývá právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání. Tato lhůta plyne ode dne doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení. V případě, že se některý z účastníků řízení odvolá proti usnesení o zastavení exekuce, nabude toto rozhodnutí právní moci teprve po doručení rozhodnutí o odvolání. Ohledně žádosti o informaci o právní moci usnesení je potřeba se na exekutora obrátit písemně.
Mgr. Erika Turzová Baloghová
 

Partneři

 

European Digital Rights