Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

náhradní volno

Vloženo: 15.10.2021
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den
U nás v zaměstnání je momentálně méně práce. Zaměstnavatel nařídil všem zaměstnancům vybrat si všechnu dovolenou. Pokud již dovolenou
zaměstnanec nemá, přesto má zůstat doma s tím, že dny, kdy bude doma si prý musí nadpracovat v jiný termín. Má zaměstnavatel na to právo?? Děkuji předem za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

neznáme bohužel podrobnosti případu. Dle Vašeho popisu se může jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V takovém případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši, která je závislá od samotné překážky v práci. K tomu viz ust. § 207 a násl. zákoníku práce. V případě, že se tedy jedná o zaměstnance, kteří již mají vyčerpanou dovolenou a zaměstnavatel jim další dovolenou neposkytne, by tento požadavek nebyl v souladu s výše uvedenými ustanoveními zákoníku práce.
Ohledně určení čerpání dovolené uvádíme, že čerpání dovolené určuje dle ust. § 217 zákoníku práce zaměstnavatel. Jelikož zákoník práce nezakazuje řešit překážku v práci na straně zaměstnavatele dovolenou, nemusí být tento postup zaměstnavatele automaticky rozporný se zákonem. Zaměstnavatel tak ale musí učinit písemně, a to 14 dnů předem.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights