Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Náhradní volno

Vloženo: 29.03.2022
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Může zaměstnavatel nařídit náhradní volno do předu i když zaměstnanec toto náhradní volno prozatím nemá ?
 
 
Text odpovědi:
Dobrý den,
nárok na náhradní volno vzniká v případě práce zaměstnance přesčas, nebo při práci o víkendu nebo o svátcích. V případě práce přesčas vznikne nárok na náhradní volno pouze v případě, pokud se na jeho poskytnutí zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou.
Máme za to, že v případě náhradního volna nelze jeho čerpání nařídit, aniž by na něj zaměstnanci vznikl nárok. Situace je tak dle našeho názoru odlišná od dovolené, v jejímž případě zákoník práce ve svém ust. § 217 odst. 2 výslovně počítá s možností zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci dovolenou a určit mu jeho čerpání i v případě, kdy na dovolenou ještě zaměstnanci nevznikl nárok. V případě náhradního volna však zákoník práce takovou možnost zaměstnavateli nedává.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights