Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Nová exekuce po 14ti letech

Vloženo: 27.04.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Po více než 14 ti letech byl podán nový exekuční návrh, předtím nikdy nebyl doručen příkaz či požadavek. Mezitím bylo rozvodem vypořádáno SM, kam to náleží. Je toto oprávněné ?
Odpověď: Dobrý den, vzhledem k tomu, že neznáme podrobnosti případu, můžeme uvést pouze obecnou informaci. Dle ust. § 640 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Stejnou úpravu obsahoval i zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník platný do 31.12.2013, a to ve svém ustanovení §110 odst. 1 věta první. Pokud tedy byla exekuce zahájena po uplynutí promlčecí doby, tedy po uplynutí 10 let ode dne právní moci a vykonatelnosti rozsudku či jiného rozhodnutí orgánu veřejné moci, je výkon práva již promlčen a exekuci nelze zahájit. Pokud taková exekuce zahájena přesto byla, měla by být zastavena dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Uvedené platí za předpokladu, že nedošlo ke stavení nebo přerušení běhu promlčecí doby. Mgr. Erika Turzová Baloghová