Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Obecné dotazy k exekucím

Vloženo: 11.08.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, vlastníme zahradu ze 3/4,dva podílníci jsou v exekuci §69. Chtěli bychom pozemek rozdělit a svou část prodat. Jak získat souhlas k rozdělení parcely a od koho? Děkuji za odpověď
Text odpovědi:
Dobrý den,
dle ust. § 44a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, platí, že nerozhodl-li exekutor jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Za daných okolností tedy spoluvlastníci, kteří jsou v exekuci, nemůžou dle našeho názoru s pozemkem naložit tak, že by došlo k jeho reálnému rozdělení. Ve věci se můžete společně se spoluvlastníky, kteří jsou v exekuci, obrátit na exekutora. Zda ovšem s takovým postupem bude exekutor souhlasit, bude záležet kromě jiného i na tom, zda rozdělením pozemku nedojde k jeho znehodnocení. Jelikož nikdo nesmí být nucen k setrvání ve spoluvlastnictví, je případnou další možností podání žaloby k soudu o vypořádání spoluvlastnictví. V takovém případě jsou však způsoby vypořádání spoluvlastnictví dány přímo zákonem. Který způsob vypořádání bude soudem zvolen však, s ohledem na to, že nemáme k věci bližší informace, nedokážeme odhadnout.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights