Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Odvolání proti zamítnutí zastavení exekuce

Vloženo: 20.01.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Před dvěma měsíci jsem podal odvolání proti zamítnutí mé žádosti o zastavení exekuce. Od té doby exekuce stále trvá. Dotazem na místně příslušném soudu jsem se dozvěděl, že exekutor mé odvolání zatím nepostoupil.
Jak se mohu proti nečinnosti bránit? Mohu nějak oslovit přímo soud?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud jste podal odvolání proti rozhodnutí soudu, kterým byla zamítnuta žádost o zastavení exekuce, mělo být toto odvolání podáno u soudu, nikoliv u exekutora. Exekutor dle našeho názoru není povinen toto odvolání postoupit na soud.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights