Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

přeřazení na jiné pracoviště bez mého souhlasu

Vloženo: 20.10.2020
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,pracuji ve firmě 44let jako dispečer ve výrobě řídících systémů.Nyní zaměstnavatel uvažuje ,že mě přeřadí na jiné oddělení s jinou pracovní náplní,která neodpovídá mé pracovní smlouvě ani místu výkonu práce.Změna by samozřejmě vyžadovala dodatek k mé stávající smlouvě.Může mě tedy zaměstnavatel přesunout bez mého souhlasu?Musím přijmout novou práci?Jak se mám případně bránit proti tomuto rozhodnutí.Podotýkám,že nehodlámv žádném případě podepsat dodatek k mé stávající smlouvě.Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v obecné rovině lze říci, že pokud by mělo dojít ke změně pracovní náplně, která neodpovídá sjednané pracovní smlouvě, je k takové měně potřeba souhlasu zaměstnance. Pokud zaměstnanec tento souhlas s převedením na jinou práci neposkytne, nemůže být převeden na jinou práci. Nelze ovšem vyloučit, že zaměstnavatel využije některého ze zákonem stanovených výpovědních důvodů pro ukončení pracovního poměru. Dle konkrétních okolností případu se může jednat například o výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Zákoník práce však stanovuje i některé případy, kdy souhlasu zaměstnance k převedení na jinou práci není potřeba a zaměstnavatel tak může učinit jednostranně. Tyto případy jsou vyjmenované v ust. § 41 zákoníku práce.
V současné situaci pandemie covid - 19 může zaměstnavatel využít zejména ust. § 41 odst. 4 zákoníku práce, který mu dává možnost převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu. K uvedenému pouze poznamenáváme, že s ohledem na text zákona by se rozhodně nemělo jednat o trvalé převedení zaměstnance, ale pouze o převedení dočasné, naplňující výše popsaný účel.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights