Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Reklamace vyúčtování služeb

Vloženo: 27.07.2022
Text otázky: 

Vážení, je možné obrátit se na Vás při řešení nedorozumění se správcovskou firmou? Při obdržení vyúčtování záloh na služby jsem zjistil nesrovnalosti. Spotřeba vody mi byla účtována mnohonásobně vyšší, než ukázal vodoměr. Je po mně žádán nedoplatek. Osobně jsem poté navštívil správcovskou firmu našeho SVJ a dotazoval se proč? Tvrdili, že jsem neučinil samoodečet. Já jsem jej ale na počátku roku učinil a přijetí fotografií mi bylo firmou potvrzeno. Následně jsem písemně vyúčtování firmě reklamoval. Po více, než 30 dnech, bez odpovědi. Jako občan a vlastně laik řeším nesprávně vypočítané vyúčtování poprvé. Poraďte prosím jak postupovat a je-li možné se obrátit na Vás? Se srdečným pozdravem.
Odpověď:
Dobrý den,
pokud jste proti vyúčtování podal včas písemně námitky (tedy ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování), měl by se poskytovatel služeb s těmito námitkami vypořádat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení námitek. V případě, že tak neučinil, vzniká Vám nárok na zaplacení pokuty za prodlení s vypořádáním námitek, a to ve smyslu ust. § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Výše smluvní pokuty je určena dle ut. § 13 odst. 1 výše citovaného zákona rozhodnutím SVJ. Pokud o výši pokuty společenství nerozhodlo, činí výše pokuty 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Po poskytovateli služeb pak můžete požadovat jak splnění povinnosti vypořádat se s námitkami proti vyúčtování, tak i zaplacení smluvní pokuty. V případě další nečinnosti poskytovatele služeb se se svým nárokem můžete obrátit také na soud.
Pokud byste potřeboval věc zkonzultovat více, můžete si s námi domluvit osobní či telefonickou konzultaci - kontakt najdete zde: https://iure.org/d/kontakt
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights