Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Sloučení exekucí.

Vloženo: 15.12.2020
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den.
Na mou osobu je vedeno 9 exekucí exekutorem Podkonickým s tím, že jde o jednoho Oprávněného (DP hl.m. Prahy) a jednoho Povinného. Exekutor požaduje za každou exekuci náklady. Nemá povinnost za těchto podmínek exekuce sloučit?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bylo-li proti Vám zahájeno další exekuční řízení stejným oprávněným u stejného exekutora dříve, než zaniklo oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce (pro stejného oprávněného), spojuje se nová exekuce s předchozí exekucí ke společnému řízení přímo "ze zákona", a to dle ust. 37 odst. 3 exekučního řádu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights