Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

sloučení exekucí

Vloženo: 28.07.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mam prosbu. Jak by měla vypadat žadost o sloučení pohledavek. Mam z r. 2009, 2011 a 2012 nekolik nezaplacenych pokud z DPMB a ted mi dosly papiry o uhrazeni penez exekuční kancelaři. Nemohu splacet vse zaraz, protože jsem na MD. A take by me zajimalo jak je to s oduštěním dluhu. Děkuji předem za odpověď M.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud jde o prominutí dluhu, pak takové žádosti v tuto chvíli může vyhovět pouze věřitel (DPMB), neboť dluh je již ve fázi vymáhání v rámci exekučního řízení. Pokud byste žádala v rámci soudního řízení, které exekučnímu řízení předcházelo, mohl by soud rozhodnout o splátkách či alespoň určit delší lhůtu k zaplacení dluhu, jestliže by to Vaše poměry odůvodňovaly. V rámci exekučního řízení však exekutor o prominutí dluhu (či jeho části) není ze zákona oprávněn rozhodovat. S exekutorem lze jednat pouze o možnosti splátkového kalendáře, avšak exekutor nemusí žádosti vyhovět (na splácení není ze zákona nárok).
 
U sloučení exekucí hraje roli, kdy byla exekuce zahájena. U exekucí zahájených po 1.1.2013 a vedených u stejného exekutora, dochází ke sloučení automaticky. Vaše exekuce byly zahájeny již dříve, proto ke sloučení exekucí ve Vašem případě nedošlo a musíte tedy podat návrh na sloučení exekucí sama.  
 
Návrh na spojení exekucí podejte na okresní soud, v jehož obvodu máte bydliště, jestliže exekuce jsou vedeny u různých exekutoru nebo jej podejte přímo k exekutorovi, jestliže všechny exekuce vede stejný exekutor. Podmínkou sloučení exekucí dle § 37 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., je od 1.1.2013, že oprávněným je osoba, která byla věřitelem v době vzniku vymáhaného dluhu nebo její právní nástupce a řízení již nebyla spojena podle předchozího odstavce, dále že je předmětem jednotlivých řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího 10.000 Kč a jsou –li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení.
 
Ve Vašem případě, jelikož se jedná o exekuce zahájené před 1.1.2013, však v návrhu uveďte, že spojení exekucí (přesně je označte čísly jednacími a exekutorským úřadem, který exekuce vede) je v souladu se zásadou hospodárnosti řízení vyplývající z kombinace § 112 odst. 1 občanského soudního řádu a § 52 odst. 1 exekučního řádu. Uveďte také, že jste na MD a že se snažíte exekuce splácet, případně další argumenty pro to, aby exekuce byly spojeny. Můžete také navrhnout, který exekutor by měl spojené exekuce řešit (zřejmě ten, který je nejblíže Vašemu bydlišti, aby nevznikaly další náklady spojené s cestovným apod.).
 
Jestliže návrhu na spojení exekucí nebude vyhověno, podejte námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, který exekutor vydá na konci exekučního řízení a požádejte o snížení nákladů exekuce. V námitkách uveďte, že exekuce měly být spojeny a exekutor proto nepostupoval v souladu se zásadou, že má při výkonu exekuce šetřit oprávněné zájmy všech zúčastněných a ctít hospodárnost řízení. Námitky se podávají k exekutorovi do 8 dnů ode dne doručení exekučního příkazu. Jestliže námitkám exekutor v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je k rozhodnutí soudu.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights