Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Starobní důchod a insolvence

Vloženo: 03.06.2022
Text otázky: 

Dobrý den.Ode dneška mě poběží starobní důchod.pracovat budu zatím dál.Jak se bude vypočítávat srážka ze mzdy?A důchod budu dostávat normálně?Na vyrozumění ohledně částky důchodu mají oni 90dnů.Děkuji za odpověď předem.Valeš
Text odpovědi:
Dobrý den, pokud pobíráte jak invalidní důchod tak i mzdu, postupuje se tak, jakoby šlo o několik mezd. Dle ust. § 297 odst. 1 občanského soudného řádu pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje nařízení výkon rozhodnutí na všechny jeho mzdy. Srážky ze mzdy je pak každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu byl doručen exekuční příkaz. Ve smyslu sut. § 51 odst. 1 exekučního řádu ve spojení s ust. § 298 občanského soudního řádu, přikazuje-li soudní exekutor provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného (dlužníka) nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to exekutorovi. Exekutor pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet. Tedy to, kolik Vám bude sráženo z invalidního důchodu a kolik bude srážet zaměstnavatel z Vaší mzdy určí exekutor.
Mgr. Erika Turzová Baloghová