Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

UKONČENÍ EXEKUCE

Vloženo: 19.10.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Byla mi ustavena exekuce pro dluh u zdravotní pojišťovny (111).
Jistina dluhu byla splacena v únoru tohoto roku (2021) a k 16.7. prominuto penále. Takže od února je již dluh vůči zdravotní pojišťovně zplacen. Přesto je mi nadále strhávána částka z důchodu. Jak mám dále
postupovat. Prosím o radu

Text odpovědi: 

Dobrý den,

neznáme podrobnosti případu, proto podáváme pouze obecnou informaci.
Exekutora je potřeba informovat o tom, že Vám bylo prominuto penále. Dále doporučujeme zeptat se písemně exekutora na stav exekuce. V rámci exekuce se vymáhají také náklady oprávněného a náklady a odměna exekutora. V současnosti tedy může probíhat exekuce pro tyto částky. Zda tomu tak skutečně je či nikoliv Vám může sdělit pouze exekutor, který exekuci vede.
V případě, že je uhrazena jak dlužná částka (kromě prominutého penále) a také náklady oprávněného a náklady a odměna exekutora, měla by být exekuce zastavena. Pokud se tak nestane, můžete podat exekutorovi návrh na zastavení exekuce.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights