Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

vniknutí exekutoru do bytu

Vloženo: 05.02.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Důchodkyně 3.stupně bydlící v obyč.podnájmu z důchodu jsou hrazené maximálně možné pohledávky už druhým rokem.Náhle se ozval exekutor že v pondělí vtrhnou do bytu a zabaví majetek.Mají na to právo vniknout do soukromí?Zařízení bytu(obyčejné)je majetkem vlastníka-ale nepřijemnost takto vzniklá povede ke strátě podnájmu a veliké ujmy na zdraví člověka.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor v rámci probíhající exekuce může dle ust. § 59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu přistoupit i k tzv. mobiliární exekuci, tedy k zabavení a prodeji movitého majetku. Za účelem soupisu a zajištění movitého majetku povinného je exekutor ve smyslu ust. § 325a občanského soudního řádu oprávněn vstoupit do všech prostor, kde má povinný svůj majetek. Exekutor je tak oprávněn vstoupit i do obydlí povinného.
Exekutor ovšem nesmí zabavit věci, které nenáleží povinnému. Pokud se tak přece jen stane, je vlastník věci oprávněn podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Pokud tomuto návrhu nebude vyhověno, je vlastník věci oprávněn u soudu podat žalobu na vyloučení věci z exekuce. Oba návrhy však musí být podloženy důkazy, z nichž bude vyplývat, že vlastníkem věci není povinný.

Partneři

 

European Digital Rights