Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Výše nákladů - náklady oprávněného (právní zastoupení v exekuci), odměna + náklady exekutora

Vloženo: 08.11.2021
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, mám starou exekuci z roku 2013 na základě EPR z roku 2013, v níž je věřitelem společnost Allianz, jednalo se o částku 1.019,- Kč. Jistina včetně úroků byla již uhrazena, v březnu 2020 přišel exekuční příkaz , kdy jsou vymáhány tyto náklady:
1.) jistina: 0,- Kč
2.) úrok z prodlení, ..... 0,- Kč
3.) náklady předchozího řízení (soudní poplatek , právní zastoupení atd.) ve výši 4.555,- Kč
6.) náklady oprávněného (právní zastoupení atd. v exekuci) ve výši 6.897,- Kč
7.) odměna soudního exekutora 3.000,- Kč
8.) paušální částky náhrady hotových výdajů soudního exekutora 3.500,- Kč
9.) další náklady exekuce 250,- Kč
10.) daň přidané hodnoty (z nákladů exekuce) 1.417,- Kč
11.) pravděpodobné náklady celkem 15.064,50 Kč
12.) celkem ke dni vydání exekučního příkazu 19.619,50 Kč
Chci e zeptat, zda jsou tyto náklady jednak přiměřené oproti výši již zaplacené jistiny 1.019,- Kč a jednak zda jsou zákonné a neodporují dobrým mravům. Momentálně nemám k dispozici EPR, tak se chci zeptat, zda v případě, že by částka nákladů řízení nebyla v rámci EPR přiznána zda je možné částku 4555,- Kč vymáhat v exekučním řízení. Také se chci zeptat, za při jistině ve výši 1.019,- Kč existuje nějaký "STROP - STOP" exekučních nákladů včetně DPH atd. pokud ano, kolik je to celkem 8.167,- Kč??, totéž, jak mohou náklady oprávněného (právní zastoupení v exekuci činit 6.897,- Kč??? náklady předchozího civilního řízení 4.555,- Kč - při dluhu 1.019,- Kč mohou být maximálně kolik?

Je to správně? Pokud ne, jak se mohu bránit?

Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekuci pro náklady oprávněného v nalézacím řízení lze vést pouze v případě, že tyto náklady byly přiznané v EPR. Náklady řízení jakož i částky odměn advokátů a exekutorů jsou stanovené právními předpisy.
Ohledně výše částky nákladů řízení a jejich vyčíslení doporučujeme nahlédnout do EPR případně přímo do soudního spisu. Bohužel neznáme podrobnosti případu a tak nemůžeme s jistotou stanovit, zda byla tato částka vyčíslená v nalézacím řízení správně či nikoliv. Nicméně s ohledem na ust. § 7 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, by mohly být tyto náklady odůvodněné.
Na náklady oprávněného v exekučním řízení se vztahuje stejná vyhláška. V tomto případě, byste však mohla správnost výši účtovaných nákladů zjistit pouze z nahlédnutí do exekučního spisu.

Náhrada hotových výdajů exekutora je stanovena v ust. § 13 odst. 1 Vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora v částce 3.500,- Kč.
Minimální výše odměny soudního exekutora činí nyní částku ve výši 2.000,- Kč, nicméně tato činila do 31.3.2017 částku ve výši 3.000, -Kč. Tedy nemůžeme vyloučit, že exekutorovi mohl nárok na tuto odměnu vzniknout ještě před účinností novely.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights