Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Vystěhování podnájemníků z družstevního bytu

Vloženo: 13.10.2020
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý večer,
ráda bych se zeptala jakým způsobem lze vystěhovat podnájemníky z družstevního bytu. Podnájemníkem je syn člena družstva. Lidé v domě si stěžují na velký pohyb návštěv do daného bytu (ve dne i v noci), neustálý zápach "trávy" a mají obavu o své bezpečí kvůli osobám, které byt navštěvují.
Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

podnájem není občanským zákonem upraven natolik podrobně jako nájem bytu. Podnájmu se týkají pouze ustanovení § 2274 až ustanovení § 2278 občanského zákoníku. Ani tato ustanovení však neupravují způsoby ukončení podnájmu. Z tohoto důvodu se tedy práva a povinnosti stran jakož i způsob ukončení podnájmu řídí zcela podnájemní smlouvou. Doporučujeme tedy, abyste nejdříve pečlivě prostudoval text podnájemní smlouvy, zejména pak ustanovení o ukončení podnájmu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights