Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

výtka v zaměstnání

Vloženo: 14.09.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, mám kamaráda, kterému jeho šéf chce dát výtku. Kamarád pracuje na Městské policii, kde kromě jiných povinností sleduje kamerovým systémem město. Na několika obrazovkách sledují asi 35 míst ve městě i mimo něj. Na noční směně se stalo, že vandalové poškodili sochu na památce města. Kamera je umístěna na domě blízko nad památkou, ale na místo poškození (z odvrácené strany) kamerou není vidět. Šéf ovšem i přesto, že se prokázalo, že hlídka ani můj kamarád ve službě nespali chce udělit výtku právě jemu, že kamerou toto místo právě v tu dobu nehlídal(kamery se i otáčejí ). jak má vědět kam se zrovna dívat? že se děje něco z jiné strany? Jak má ovlivnit, aby se tomu předešlo a nic ve městě se nestalo? Je to na výtku ze strany zaměstnavatele? Jaké její znění by mělo být zformulováno, aby kamarád nepodepsal co nemá? Šéf zatím slovně mluvil o hrubém porušení a šlendriánském chování, za které bude napsána a podána výtka. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
z pochopitelných důvodů není možné Vašemu kamarádovi poradit, jak má vykonávat svou práci. Měl by ji však vykonávat řádně, svědomitě a v souladu se všemi právními předpisy týkajícími se jeho pracovní pozice. Pokud je toho názoru, že se žádného pracovního prohřešku nedopustil, měl by se v prvé řadě pokusit svému nadřízenému situaci vysvětlit, případně navrhnout třeba i společné shlédnutí záznamů z kamer z kritické doby (pokud se záznamy samozřejmě pořizují).
Pokud osobní rozhovor s nadřízeným nepomůže a Váš známý písemnou výtku dostane, měl by se obrátit na vyššího nadřízeného, který by se situací měl zabývat. Výtka je jednostranný úkon zaměstnavatele, tudíž zaměstnanec ji nepodepisuje, její obsah nijak nestvrzuje, může být požádán leda tak o potvrzení jejího příjetí.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights