Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Zamestnavatel neplatí exekuce

Vloženo: 01.12.2020
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, dnes mi přišel email, se splátkovým kalendářem na exekuci, která je ale podle dolozitelnych výplatních pásek téměř splacena. Když jsem volal na úřad, bylo mi řečeno, že exekuci musím splatit a po zamestnavateli si vyžádat peníze nazpět. Chci se zeptat zda-li je nějaká možnost aby přešla exekuce na zamestnavatele, jelikož svoji povinnost já jsem splnil. Také se chci zeptat jestli mohu žádat odstupné kvůli porušení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele a tím pádem dát okamžitou výpověď. Nebo jak tuto situaci celkově řešit. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel neznáme konkrétní okolnosti případu, tedy podáváme pouze obecnou informaci.

Zaměstnavatel je povinen na základě exekučního příkazu provádět srážky ze mzdy a tyto srážky na základě pokynu exekutora vyplatit na účet exekutora. Proč zaměstnavatel srážky provedl, ale neodvedl nám bohužel není známo proto nemůžeme ani stanovit případný další postup ve věci.

Zaměstnanec má nárok na odstupné i v případě, že sám rozváže pracovní poměr se zaměstnavatelem, a to ve třech případech:

a) Byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téže lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměstnanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (ust. § 339a zákoníku práce).

b) Zaměstnanec sám ukončí pracovní vztah z důvodu dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, tedy z důvodu, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo zaměstnanec dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.
Uvedené platí pouze za předpokladu, kdy je citovaný výpovědní důvod u zaměstnance dán, avšak zaměstnavatel nesplní svoji zákonnou povinnost a nepřevede zaměstnance na jinou práci dle ust. § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku práce a ani nerozváže se zaměstnancem pracovní poměr dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce.

c) V ostatních případech kdy zaměstnanec sám rozváže pracovněprávní poměr, náleží zaměstnanci odstupné, pokud je tak v pracovní smlouvě ujednáno.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights