Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Zastavení exekuce

Vloženo: 02.08.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám dluh u banky z doby krize z podnikání z roku 2010, exekuce uvalena 2012. Dosud nebyla vymožena žádná částka. Chtěl bych znát Váš názor na ukončení exekuce v roce 2023, exekuci nejspíš nelze prodloužit o další tři roky, zda-li tedy může dle nastolených pravidel exekutor rozhodnout o prodloužení v poměrné době, nebo nebude možné exekuci prodloužit a bude zastavena? Děkuji
Text odpovědi:
Dobrý den,
od roku 2023 budou ukončeny tzv. bezvýsledné exekuce. Bezvýslednou exekucí se rozumí exekuce, v rámci které se nepodařilo vymoci ani částku, která by pokrývala náklady exekuce a nebyla exekucí postižena ani žádná nemovitost. Takové exekuce bude možné zastavit již po šesti letech bezvýsledného vymáhání pohledávky. I tyto exekuce však bude možné dvakrát prodloužit, vždy na dobu tří let, a to za předpokladu, že věřitel složí zákonem stanovenou zálohu. Celková délka bezvýsledné exekuce může být dvanáct let. Pokud je tedy exekuce vedená proti Vám bezvýsledná a byla zahájena nejpozději v průběhu roku 2011, může být exekuce vedená proti Vám, zastavena již v průběhu příštího roku.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights