Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

zastavení exekucí pro nemajetnost

Vloženo: 29.05.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, jsem vedena na úřadu práce, bydlím v pokoji pronajatého RD kde bydlí více nájemníků. Minulý týden se za mnou dostavil exekutor a trvá na uhrazení 25000,-- což je jistina, řekla jsem mu, že takovou částku nemám a nemám si ani kde půjčit, že mu budu posílat 1000,-- měsíšně na účet, ale on trval na 25000,-- nebo mobiliární exekuci. Také mi sdělil, že je na mou osobu vedeno více exekucí. Jelikož je mi 50 let a od října 2013 se pokouším najít práci, bohužel marně. Rodiče již nemám, jsem rozvedená, jedna dcera na MD a druhá studuje, tak mi pomoci nemohou. Na internetu jsem našla možnost vyhlásit nemajetnost, tak se chci zeptat na bližší informace. Děkuji a přeji hezký den.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
možnost oddlužení (tzv. osobní bankrot) je upravena v zákoně č. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a je určena především pro nepodnikající osoby, což předpokládáme je ve Vašem případě splněno, tedy, že dluhy nesouvisí s Vaší případnou podnikatelskou činností. V rámci oddlužení lze řešit i dluhy z podnikatelské činnosti, avšak pro tuto situaci zákon stanoví speciální podmínky. Návrh se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu máte bydliště (v Praze se jedná o Krajský soud v Praze).
 
Obecně pak platí, že aby soud povolil oddlužení, musíte být v úpadku. O úpadek formou platební neschopnosti, což zřejmě nastalo ve Vašem případě, se jedná, pokud má dlužník nejméně dva různé věřitele, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit.
 
V návrhu na oddlužení musíte uvést všechny své věřitele a výši dluhů. Měla byste se tedy nejprve pokusit zjistit, jaké exekuce jsou proti Vám vedeny a uvést čísla jednací i jméno exekutorského úřadu, který exekuce řeší. Můžete se zkusit dotázat u exekutora, který Vám řekl, že je na Vás vedeno více exekucí, případně se dotázat na okresním soudu (v Praze obvodním soudu), v jehož obvodu máte bydliště, jaká exekuční řízení jsou proti Vám aktuálně vedena.
 
Dále musíte uvést Vaše veškeré současné příjmy, dále příjmy, které jste měla v posledních 3 letech a dále i příjmy, které reálně očekáváte v následujících 5 letech. K návrhu musíte přiložit také seznam Vašeho majetku. Dále je potřeba přiložit potvrzení ohledně příjmů v posledních 3 letech.
 
V návrhu můžete uvést, zda navrhujete řešit oddlužení buď formou zpeněžení majetku nebo plněním splátkového kalendáře (ten je na dobu 5 let). Pokud nevíte, kterou variantu zvolit, uveďte, že návrh způsobu oddlužení nevznášíte.  Mějte však na paměti, že v obou případech platí, že oddlužením musí dojít k uspokojení alespoň 30% dluhu v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění (zajištěný věřitel je ten, který má např. zástavní právo na Vaší nemovitosti). Bez toho, aniž by došlo k umoření alespoň 30% výše dluhu, soud oddlužení nepovolí, ledaže by věřitelé vyslovili souhlas s tím, že se spokojení s nižším než 30% úhradou dluhu.
 
Pro návrh na oddlužení je předepsán formulář, který naleznete na těchto stránkách: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR Na tomto odkazu naleznete i vzor vyplněného formuláře, který by Vám mohl pomoci při vyplňování Vašeho návrhu.
 
Více informací k insolvenčnímu řízení a povolení oddlužení můžete naleznout např. na těchto internetových stránkách: http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html Na těchto stránkách naleznete i odkaz, na kterém si můžete spočítat výši měsíčních splátek v případě, že by byl zvolen způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře. Zjistíte zde taktéž i povinnosti, které musí dlužník v případě schválení splátkového kalendáře po dobu 5 let dodržovat.
 
Pokud Vám soud oddlužení schválí a Vy jej budete dodržovat, pak po skončení oddlužení, Vás soud osvobodí od zbývající části dluhů, tj. rozhodnutím soudu budou smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Pro úplnost však upozorňujeme, že insolvenční soud může osvobození odejmout. Učiní tak na návrh některého z dotčených věřitelů, vyjde-li najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights