Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

zástavní právo

Vloženo: 13.06.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, Jsem rok po insolvenci a na nemovitost mám stále zástavní právo exekutorské.Insolvenci jsem ukončil řádně.

 
Text odpovědi:
Dobrý den,
neznáme podrobnosti případu, uvádíme proto pouze obecnou informaci. Exekutorské zástavní právo je zajišťovací institut. V rámci insolvenčního řízení se proto na věřitele, v jehož prospěch bylo zřízeno exekutorské zástavní právo, nahlíží jako na zajištěného věřitele (k tomu viz například rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 60 ICm 893/2011). Dle ust. §414 insolvenčního zákona při osvobození dlužníka od placení pohledávek zůstává zajištěnému věřiteli, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku. Exekutorské zástavní právo tedy dle našeho názoru ani po skončení oddlužení nezaniká.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights