Watchdog exekucí

Projekt „Legal Assistance in Distrainment Execution Cases at the Time of Economic Recession“ podpořený Nadací OSF Praha, v jehož rámci byla poradna založena a provozována, je ukončen a aktuálně sháníme prostředky na další zajištění provozu poradny. Děkujeme Vám za případnou finanční podporu. "

 
Projekt Legal Assistance in Distrainment Execution Cases at the Time of Economic Recession  podpořený Nadací OSF Praha a realizovaný od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012 reaguje na výrazný nárůst zadluženosti domácností a osobních bankrotů jako následek ekonomické recese v letech 2008, 2009 a 2010. Počet osobních bankrotů se v roce 2009 zvýšil trojnásobně oproti roku 2008 a dramaticky narostl i počet exekucí: v r. 2009 toto číslo převýšilo 1 000 000. Samotný postup při provádění exekucí je stále doprovázen množstvím problémů a nezákonností, navíc v době ekonomického zpomalení se objevují i nové prvky jako např. zvýšená pravděpodobnost korupce při zakládání nových exekutorských kanceláří a pokusy omezit počet konkurujících si exekutorů vnucováním principu teritoriality.
 

Tyto jevy IuRe považuje za extrémně nebezpečné, protože mohou potenciálně interferovat s veřejným zájmem a právy účastníků exekučního řízení (dlužníků i věřitelů), kteří jsou nyní mnohem více, vzhledem k ekonomické situaci ve společnosti, v sociálním ohrožení. Cílem projektu je jednak poskytnutí právní pomoci těm obětem exekucí, kdy bylo postupováno ze strany exekutora nekorektně a nelegálně a rovněž monitorovat efektivitu doposud zavedených právních modifikací v dané oblasti včetně hodnocení efektivity disciplinárních řízení.