Avízo 21.11.2019- Jak se bránit negativním dopadům krátkodobého ubytování přes AirBnB - panelová diskuze s občany

 Prudký nárůst neregulovaných krátkodobých pronájmů tvrdě dopadá na kvalitu bydlení především v centrech velkých měst a v turisticky exponovaných lokalitách.
Důsledná regulace na úrovni samospráv, změna legislativy, či dokonce faktický zákaz těchto nových prostředků tzv. sdílené ekonomiky? A jaké prostředky mají vlastně v rukou obyvatelé z postižených lokalit dnes? Nejen na tyto otázky se budeme snažit najít odpověď v panelové diskuzi k tématu obrany před negativními jevy spojenými s fenoménem krátkodobého ubytování typu Airbnb.
 
Advokát Jan Vobořil z nevládní organizace Iuridicum Remedium k programu uvádí:"Cílem našeho setkání bude zejména výměna zkušeností s tím, co funguje a co ne. Z pohledu dlouhodobých obyvatel centra Prahy jsou krátkodobé pronájmy z větší části negativním jevem spojeným s celou řadou nepříjemných externalit od rušení klidu, přes nepřiměřené zatěžování bytových domů až po mnohovrstevnatou proměnu města. Jsme rádi, že jsme u pana místostarosty Nazarského z MČ Praha 1 nalezli otevřené dveře a chuť tyto problémy řešit."
 
Dále v panelu vystoupí místostarosta MČ Praha 1 Pavel Nazarský a zakladatel iniciativy Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký, zúčastnit by se měli rovněž představitelé jednotlivých zainteresovaných odborů z úřadu MČ Praha 1.
 
Setkání s diskuzí pořádá právní organizace Iuridicum Remedium z. s. v úzké spolupráci s MČ Praha 1 dne 21.11.2019 od 17:30 v Galerii 1 v Štěpánské 47, Praha 1