Fresh Senior Festival

Těšíme se a zveme na Fresh Senior Festival 13.9.2021, kde bude poradenství zajištěné IuRe doplňovat bohatý hudebně-pohybový program.


IuRe zde bude vedle dalších expertů prezentovat svou činnost a zajišťovat skrze spolupracujícího advokáta právní poradenství seniorům v oblastech exekucí, dluhů, insolvencí, nájemního bydlení a pracovního práva.

Více informací na webu festivalu nebo na Facebookové události