Jak můžete pomoc podpořit

Program Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení můžete podpořit peněžitým i věcným darem - viz Podpořte nás.