Jak se bránit negativním dopadům krátkodobého ubytování-pozvánka k diskuzi

Iuridicum remedium z. s. ve spolupráci s MČ Praha 1 pořádá dne 21.11.2019 od 17:30 v Galerii 1  v Štěpánské 47, Praha1, setkání a panelovou diskusi k obraně proti negativním dopadům krátkodobého ubytování (Airbnb...). K problematice vystoupí výkonný ředitel Iuridicum Remedium Jan Vobořil, místostarosta MČ Prahy 1 Pavel Nazarský a zakladatel iniciativy Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký.

Seminář je součástí projektu Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2019 a je realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu  Ministerstva pro místní rozvoj.