Poplatky za přijetí do obecního domova důchodců prohlášeny soudem za nelegální

V kauze nelegální praxe vynucování poplatků za přijetí do domova důchodců v Roudnici nad Labem se podařilo dosáhnout pro klienta zvratu rozsudku soudu prvního stupně, který poplatky za vstup do obecního domova důchodců (Roudnice nad Labem) ve výši 55 000,- Kč určil jako oprávněné. Na základě našeho odvolání uvedl Krajský soud  Ústí nad Labem v rozsudku, že „Podmínky pro přijetí do ústavů sociální péče, včetně úhrad za poskytované služby, jsou taxativně stanoveny zákonem o sociálním zabezpečení. Dle § 93 zákona o sociálním zabezpečení, v ústavech sociální péče zřizovaných obcemi hradí občané za stanovených podmínek pouze náklady na stravu, bydlení a nezbytné služby. Odvolací soud má za to, že platné právní předpisy neumožňují stanovit jako podmínku přijetí do domova důchodců (který je příspěvkovou organizací) nebo pobytu v něm jiný druh úhrady, tedy ani „vstupní poplatek“. Tyto poplatky tedy nemají zákonný podklad a tudíž jsou vymahatelné zpět. 
Rozhodnutí má význam precedenční nejen pro desítky spoluobyvatel domova důchodců, kteří stejně jako klient, byli k poplatku za vstup do tohoto zařízení městem dotlačeni a mohli následovat cestu žaloby na vydání bezdůvodného obohacení po vzoru klienta, ale je významné i obecně, neboť praxe vynucování peněžitého plnění (fiktivních darovacích smluv) za přijetí do domovů důchodců zřizovaných obcemi, je velmi rozšířená.
 

Související odkazy: