Praktická příručka- Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích

Příručka s praktickými radami, vznikla v rámci projektu Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Navazujeme v ní na dlouholeté zkušenosti naší nevládní organizace Iuridicum Remedium, z. s. s poskytováním právní pomoci seniorům právě v oblastech spojených s dluhy a exekucemi. 

 

 

Ke stažení: