Praktické online webináře- Jak se bránit exekuci, když nic nedlužím?, Nájemné a jeho zvyšování

Na youtube kanálu naší organizace jsme zveřejnili serií webinářů k tématům dluhů a exekucí a otázkám nájemného a jeho zvyšování. Původně se měli semináře zaměřené převážně pro seniory konat osobně, z důvodů probíhající pandemie COVID-19,jsme byly nuceni, z důvodů ochrany zdraví našich klientů přesunout do online prostředí. Věříme přesto, že informace srozumitelně přednesené naším advokátem Mgr. Janem Vobořilem budou pro klienty i touto formou přínosné a nabídnou odpovědi na palčivé otázky, které naši klienti často řeší.

Videa můžete shlédnout zde:

Jak se bránit exekuci, když nic nedlužím?

Nájemné a jeho zvyšování

 

Webináře jsou součástí projektu Právo na straně seniorů který byl podpořen z dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.