Právní rozbor některých problematických míst domovních řádů v domech s pečovatelskou službou

Typická místa domovních řádů, která nejsou v souladu se zákonem – připraveno pro odborný časopis o bydlení an základě kauz IuRe.
 
Jednostranně stanovené dodatečné povinnosti obyvatel domů s pečovatelskou službou vyhlašované v domovním řádu nebo ad hoc na nástěnce eventuálně jinou, stejně neformální formou, mají právní podklad pouze v případě, že je na ně (resp. na možnost tyto povinnosti stanovit) odkázáno v nájemní smlouvě.
 
Zde je nutné odlišit "povinnosti" jednostranně vyhlášené na nástěnce ve společných prostorách, které mají měnit obsah nájemních vztahů, a případné povinnosti vyplývající z veřejnoprávních předpisů a opatření (např. karanténa), sdělované toutéž formou.

Ke stažení: