Program Právní pomoc

V rámci programu Právní pomoci, seniorům a osobám starším 50 let nabízíme možnost osobní bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, oddlužení, exekucí, bydlení a pracovní problematiky v naší kanceláří Jeseniova 10 na Praze 3. Volejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším advokátem. Můžete také vyúžít možnost podání dotazu pomocí naší online poradny.

Cílem programu je poskytovat právní pomoc v na míru přizpůsobených formách - od poskytování jednorázových konzultací přes právní analýzy, sepisování podání, tvorbu procesní taktiky až po komplexní právní zastoupení. Řešíme tak problémy klientů, kteří jsou sociálně znevýhodněni a z tohoto důvodu by nebyli schopni dosáhnout na komerční právní pomoc.

Zabýváme se zejména problémy vyplývající z pracovně právních vztahů, nájemního bydlení a excesů při exekucích. Zároveň spolupracujeme s nevládními organizacemi zacílenými na jednotlivé skupiny sociálně znevýhodněných.

Pomocná právní ruka se nabízí ve formě podrobné písemné konzultace problému, sepisování listin podání i v podobě advokátního zastupování u soudů a jednání s protistranou.

Kteří klienti se na nás mohou obracet?

  • ti, kdo nejsou schopni hradit si z vlastních prostředků komerční právní pomoc,
  • nejde-li v jejich případě o zjevně bezúspěšné nebo šikanózní vymáhání práva,
  • nejde-li o typ problému, na který je zaměřena dostupná specializovaná právní pomoc (např. domácí násilí, poradenství pro rodinu a dítě apod.)

Jak je u nás právní poradenství poskytováno?

  • Bezplatné právní poradenství a poskytování dalších právních služeb u nás zajišťují výlučně advokáti a advokátky, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o spolupráci vycházející z projektů organizace. Advokáti a advokátky jsou členy České advokátní komory a jsou pojištěni pro případ profesního pochybení.
  • V současné době poskytují bezpaltnou právní pomoc naši spolupracující advokáti Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. (zejména osobní a telefonické proadenství), Mgr. Erika Turzová Baloghová (zejména webová poradna)

 

V rámci tohoto programu jsou v současné době realizovány tyto projekty: