Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů,exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání

 Projekt pokračuje v aktivitách již dříve realizovaných projektů s podporou MPSV v letech 2014-2018, oproti loňskému roku jsme projektové aktivity ze dvou projektů sloučili v jeden. Stejně jako v předcházejicích letech se zaměříme na nejčastější příčiny, které mohou vést k sociálnímu vyloučení seniorů, tedy zejména problematiku dluhů, exekucí, problémy s bydlením. Velký důraz je kladen na celostátní působnost projektu. Vedle pravidelné osobní poradny v Praze budou uspořádány i poradenské dny v rámci tzv. mobilní advokátní poradny, osvědčeného konceptu, který pomáhá řešit nedostupnost bezplatné právní pomoci pro seniory v krajích. Vedle mobilních poraden je realizována i online webová poradna a jsou publikovány praktické vzory s celostátním dopadem a rovněž publikačn íaktivity jako odborné právní rady v radničním tisku a časopisech zaměřených na seniory.
Hlavním z cílů projektů je pomoci praktického advokátního poradenství a osvětové činnosti napomoci, zlepšení postavení seniorů v oblastech dluhů, exekucí, udržitelnosti bydlení a zaměstnání.
Odbobí realizace: 1-12/2019
Podpořeno prostředky ze státního rozpočtu ČR, dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí, částkou 638 986,- Kč.