Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí 2014

Cílem projektu je pomocí praktického právního poradenství a osvětové činnosti významně napomoci zlepšení postavení seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí. Značná část seniorů se dostává do sociální tísně a zároveň obvykle nemá možnost zlepšit svou finanční situací vlastní výdělečnou iniciativou. To se pak negativně odráží v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebitelských smluv nebo spotřebitelských úvěrů a roztočení dluhové spirály.

Dluhová problematika a exekuce ale seniory zasahují i v případech, kdy je zadlužen některý z jejich rodinných příslušníků. v obavě před tím, že exekutor navštíví i jejich byt nebo dům a bude zabavovat jejich věci, pak často raději platí exekuce za své zadlužené děti, vnuky apod., čímž se sami dostávají do složité sociální situace. Velmi často senioři nemají prostředky na komerční právní pomoc. Mají relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti.  

  1. V projektu funguje osobní bezplatná poradna pro seniory, která je otevřena každý pátek od 10:00 hodin. Zde má každý klient senior, který se předem objedná na tel. čísle 776 703 170, prostor pro 45 min. poradu s advokátem projektu. Zde bude vzolen i další postup při následné pomoci.
  2. Pro zodpovídání dotazů z oblasti exekucí a dluhové problematiky rovněž funguje online poradna, kam mohou senioři vkládat dotazy online a odpověď jim následně dorazí na jejich e-mailovou adresu. 

 

Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociální věcí v rámci programu Podpory veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností částkou 410.140,- Kč (celkové náklady projektu: 587.040,- Kč). 

Projekt probíhá od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.