Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí 2017

Čtvrtým rokem též pokračuje projekt podpořený MPSV, a jeho cílem je zajištění právní pomoci a přímá osvěta seniorům v oblasti dluhové problematiky a exekucí. Právní činnost spočívá v bezplatné právní pomoci členům cílové skupiny (osoby 50+ let) tak, aby se orientovali v dluhové problematice a exekučním řízení (průběh nalézacích řízení týkajících se zejména dluhů ze spotřebitelských úvěrů nebo dluhů spojených s uzavíráním spotřebitelských smluv a možnosti obrany, způsoby provádění exekucí, možnosti obrany proti neoprávněným exekucím, slučování exekučních řízení, postup při podávání žádosti o vyškrtnutí věcí ze soupisu u mobiliárních exekucí atd.)

 

Právní pomocí bude základní právní konzultace, sepsání podání až po zajištění bezplatného advokátního zastoupení ve strategických případech,které mohou mít širší význam z hlediska tvorby nebo upevnění judikatury, s ohledem na potřeby klientů dle typů jednotlivých kauz. Výhodou projektu oproti jiným podobným realizovaným projektům je skutečnost, že právní pomoc bude kvalitativně srovnatelná s komerční advokátní právní pomocí vzhledem ke skutečnosti, že bude realizována advokátem, případně osobami s právním vzděláním pod supervizí advokáta.

 

Osvětová činnost spočívá v tvorbě informačního letáku, jeho cílené distribuci (seniorské svazy, seniorské a proseniorské NNO, apod.), dále v provozu internetové poradny zaměřené na exekuce a dluhovou problematiku na stránkáchhttp://www.iure.org/14/89/poradna a sestavení přehledu nejfrekventovanějších otázek k exekucím, sestavování návodů k postupu v typizovaných životních situacích při vymáhání dluhů nebo provádění exekucí. Ve spolupráci se seniorskými NNO  uspořádáme několik informačních setkání se seniory, která se zaměří na prezentaci problematiky, zodpovídání dotazů a nabídky služeb, které v rámci projektu poskytneme. Další složkou osvěty bude i medializace problematiky v tisku a jiných sdělovacích prostředcíc

Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociální věcí v rámci programu Podpory veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností částkou 429.540,- Kč.

 

 

MPSV logo