Bezplatná právní pomoc a osvěta v nájemních vztazích

Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Doba realizace: 1. 3. 2011 - 31. 12. 2011

Výše podpory: 400.000,- Kč