Digitální hygiena - prevence kyberšikany a rizikové konzultace obsahu

Pokračování loňského úspěšného projektu, jehož cílem je přístupnou formou zvýšit informovanost dětí o pravidlech chování v kyberprostoru a zvýšit podvědomí rodičů (ev. školních preventistů) o jejich možnostech jak čelit kyberšikaně či rizikové konzumaci online obsahu.

Trvání projektu: 4/2019-12/2019
Projekt byl podpořen dotací v rámci programu prevence kriminality v prioritě "Děti a digitální média", Ministerstva zdravotnictví.