Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí

Projekt navazuje na již třetím rokem realizovaný projekt Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí, který byl podpořen ze strany MPSV pravidelně od roku 2014 a je realizován i v roce 2016. Hlavním cílem projektu „Mobilní advokátní dluhová poradna pro seniory“ je další rozšíření dostupnosti právní pomoci pro seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi.

Osobní poradenství advokáta bychom v rámci projektu chtěli dostat blíž seniorům, kteří z různých důvodů nemohou navštívit naši pražskou osobní poradnu ani se účastnit našich workshopů. Chceme proto ve spolupráci s obcemi zajistit možnost právního poradenství advokáta přímo v obcích nebo městech, kde jinak není dostupná bezplatná právní pomoc v oblasti dluhů a exekucí pro osoby, které nedosáhnou na pomoc komerční.

Rovněž bychom se chtěli zaměřit na vzdělávání pracovníků obecních úřadů a nevládních organizací, kteří přicházejí se seniory a jejich problémy do styku. Navázat bychom tak chtěli na seminář provedený pro pracovníky Charity ČR v září 2015.

Hlavním cílem projektu je pomocí praktického právního poradenství a osvětové činnosti zaměřené na osoby, které jsou v pravidelném styku se seniory, napomoci zlepšení postavení seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí.

 

Odbobí realizace: 8-12/2016

Podpořeno dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 107.460,- Kč.

 

MPSV